2020 mení hru.
Digitálna transformácia určí nových víťazov.

Digitálna transformácia (DX) nie je len o zavedení technológií, ale o zásadnej zmene spôsobu uvažovania. Nestačí sa len trochu prispôsobiť. Ak chcete byť úspešní, musíte sa transformovať na nový normál.

Prečítaj si blog
DX krok za krokom

Oblasti, v ktorých vám uľahčíme digitálnu transformáciu:

1.

Zákazník a jeho skúsenosť
s vašou značkou je stredobodom záujmu. Vďaka vhodne zavedeným nástrojom digitálnej transformácie môžete predikovať zákaznícke potreby rýchlejšie, než on sám.

2.

Konkurencia
vám je v pätách, ale real-time dáta a ich multiúrovňová analýza zaručia, že vy budete vždy o krok vpred.

3.

Produkty a služby
vyvíjané alebo modifikované s analytickým vstupom vašej reklamnej agentúry = lepšia pozícia na trhu a v dlhodobom meradle kvalitnejší zákaznícky zážitok.

4.

Beyond marketing
(presahový marketing) bez procesných bŕzd a šablónových riešení? Presne taký potrebujete a dostanete od fullservisovej agentúry s vlastným integrovaným digitálnym oddelením.

5.

Predaj v digitálnej ére
vyžaduje ešte užšie prepojenie na marketing a rýchlejšie vyhodnocovanie dát. Aj preto vyvíjame vlastné nástroje na premenu nekoherentných dát na koherentné.

6.

Firemná infraštruktúra
prichádza s upgradom firemnej kultúry na digitálnu. Multidisciplinárne tímy, agilnejší manažment a nové komunikačné platformy pre urýchlenie interných procesov. Budete nielen efektívnejší, ale aj atraktívnejší zamestnávateľ.

7.

Dodávatelia
sú kľúčoví partneri vášho biznisu. Digitálna transformácia vám umožní lepšie vyhodnocovať vzájomnú spoluprácu a optimalizovať klientsko-dodávateľské vzťahy.