Corporate identity

Vytvoríme logo, navrhneme kompletné prvky korporátnej, projektovej alebo personálnej identity. Ak je to potrebné, zorganizujeme moderovaný brainstorming, kde budeme spoločne diskutovať o značke, aby bola taká, ako ju skutočne cítiš.

Bizpartner
Rehak
Zelena Punta
Laurinská 1
IKM
Medante
Rezke
Kubániho dvory
Ogon
Červené duby
Jablone
Moowin
Berg & Bauman
Pilexim
Roofky
Woodsen
Vision Systems
Playrooms
teepee
Felicity GARNI HOTEL
DAVALA & CO
Brevia
W18
Amade Château
Arvin & Benet
Edymax
FOA
Gryphon Racing
NCZI
NOVIS
Petržalská Tržnica
Point
Printhall
RU
Sanagro
Seguro
Smart Cat
Sofora
Teslova
Verde Park
Voltia
WatchSystem
Drotárska
Galvaniho Dvory 2
Hard Loft Residence
Polianky
MRV

Pre koho robíme