Online systémy

Okrem toho, že robíme prezentačné weby, náš interný tím programátorov dokáže dlhodobo vyvíjať aj komplikované projekty – CRM systémy, klientske zóny, zóny pre zamestnancov, centrálne registre, systémy na automatizovaný marketing a mnohé ďalšie. Veľkou pridanou hodnotou oproti klasickým developerským agentúram je, že sa dokážeme na systémy pozrieť očami marketérov alebo predajcov.

CRM pre realitný segment FRED cloud
Centrálny register
NOVIS klientská zóna
Parser
ITB klientská zóna

Pre koho robíme