Orange #spoluazodpovedne

Spoty, video a rozhlas

Máme radi veľké výzvy. Jednou z takých bola aj „covidová“ HR kampaň pre nášho najväčšieho operátora. Najprv sme si zadefinovali jasný cieľ – prezentovať Orange ako globálnu spoločnosť, ktorá sa dokáže rýchlo prispôsobiť novej situácii. Ďalej sme vychádzali z insightu, že Orange prešiel výraznými zmenami. Podnetom týchto zmien bola síce pandémia, konkrétnu podobu im však dali samotní zamestnanci.


Na základe toho sme pripravili autentické a funkčné kreatívne riešenie. Vo videu komunikujeme, aký vplyv má nová situácia na chod firmy a jej procesy, pričom message odovzdávajú priamo zamestnanci. Projekt je súčasťou HR komunikácie, no poskytuje zároveň pohľad na fungovanie veľkého zamestnávateľa, ktorý spája silné zázemie globálnej spoločnosti s miestami až mindsetom startupu.