Mondieu

Sociálne siete

Pre klienta Mondieu, ktorý má na slovenskom gastronomickom trhu svoje stále miesto, spravujeme sociálne siete nielen u nás, ale aj u našich českých bratov. Máme pod palcom klientove Instagramy a Facebooky s celkovým počtom fanúšikov a followerov vyše 50 tisíc.


Za krátku dobu a s minimálnym rozpočtom sa nám podarilo hneď niekoľko skvelých vecí. Jedným z našich cieľov bolo zvýšiť interakcie, čiže aby naši fanúšikovia len pasívne nekonzumovali obsah, ale aby sa zapájali do spolutvorby sociálnych médií komentovaním, lajkovaním a zdieľaním príspevkov. A ako sa nám to podarilo? Na výbornú. Interakcie sme hneď za prvé týždne zdvihli o 124 % a správnym zacielením sa nám podarilo doručiť príspevky 1.300.000 unikátnym používateľom. Druhým hlavným cieľom bolo zvýšenie počtu fanúšikov. Pomocou akvizičných kampaní sa nám podarilo získať takmer 1 000 nových fanúšikov.