Staropramen

Sociálne siete

Staropramen je lovebrand. A o lovebrand je vždy radosť sa starať. Ciele, ktoré máme s klientom nastavené, sú jasné. A plníme ich s prehľadom už niekoľko rokov. Počas našej spolupráce sa nám podarilo zvýšiť impresie o vyše 800 % a mieru interakcie o 385 %.


V rámci celoročnej starostlivosti o značku Staropramen v digitále sa podieľame aj na komunikácii tematických kampaní, ako napríklad Dni pražského piva. Počas roka realizujeme množstvo projektov, ktorými budujeme pozitívny enagagement digitálneho publika so značkou. Aj vďaka tomu je Staropramen nielen naším agentúrnym miláčikom, ale aj lovebrandom pre stále viac spotrebiteľov na Slovensku.