DAIKIN Druhý názor

Weby

Naše kreatívne výstupy sú vždy výsledkom dobre premyslenej stratégie, čo dokazuje aj web Druhý názor.


Na základe kvalitatívnych prieskumov nášho klienta Daikin sme identifikovali dôležitý spotrebiteľský insight – väčšina ľudí pri kúpe klimatizácie prijme hneď prvú ponuku a neberie do úvahy druhý názor. Spustili sme preto kampaň, v ktorej nabádame záujemcov o  klimatizáciu, aby si dali vypracovať aj druhú ponuku, a to jednoducho online. Daikin tak získava množstvo kvalitných leadov, a tým aj ideálnu príležitosť pritiahnuť zákazníkov konkurencie na svoju stranu.

Web