Jediná istota v neistých časoch? Poctivý BEYOND marketing.
Jediná istota v neistých časoch? Poctivý BEYOND marketing.

S: Aký rok máte za sebou? Čo vás potešilo a čo potrápilo?

2022 bol v znamení pokračovania postpandemického roku 2021. Žijeme vo veľmi turbulentnej dobe. Trh celkovo značne ovplyvňuje neistota a nepredvídateľnosť vyvolaná nielen vojnovým konfliktom, energetickou situáciou, infláciou, recesiou, ale aj celkovou celospoločenskou klímou. Pre úspech v marketingu je kľúčové nevyplakávať, ale vedieť sa prispôsobovať a hľadať riešenia. Rok 2022 bol u nás rokom ďalšieho nárastu strategických konzultácií a poradenstva, priamych zadaní, krátkodobých projektov s jasne merateľnými krokmi. Samozrejme veľmi nás teší, že sme v celkovom objeme služieb medziročne nárastli o viac ako 20%. No viac ako rast objemu nás teší, že rok 2022 bol rokom silného budovania dôvery v naše odporúčania a služby.

 

 

S: Čo očakávate od nasledujúcich mesiacov? Pred akými výzvami stojí kreatívny priemysel?

2023 bude o ešte väčšej neistote mnohých odvetví, ktorá bude akcelerovaná externými faktormi, ktoré nevieme ovplyvniť. Pre klientov bude extrémne dôležité mať po svojom boku namiesto „vykonávačov pokynov“ partnerov, ktorých pridaná hodnota výrazne presahuje zaužívané hranice marketingu. Úspech bude postavený na schopnosti flexibilne a v duchu beyond marketingu poskytovať servis, ktorý bude prudko projektovo orientovaný s jasnými a merateľnými krátkodobými cieľmi. Popritom bude potrebné vyhodnocovať mieru reálneho prínosu rôznych trendy riešení pre biznis klienta.

 

S: Čím je podľa vás vaša agentúra výnimočná?

Nie sme pre každého. Robíme marketing s presahom do obchodu, produktov a služieb. Milujeme výzvy, ale vždy stojíme nohami na zemi a vieme, čo je naša úloha. Veríme, že marketing je sluha obchodu a agentúra musí byť pre klienta pridanou hodnotou a nie povinným nákladom. Máme silné integrované digitálne oddelenie a vlastné produkčné štúdio.

 

S: Na čom je založená vaša firemná kultúra?

Namiesto floskúl pár faktov. Počas covidu sme nikoho neprepustili a neznížili platy ani o cent. V práci neponocujeme ani nevíkendujeme, lebo máme gule na to povedať klientovi nie. Veríme v neustály vývoj, osobnostný rast a vzdelávanie.

 

S: Akú pridanú hodnotu môžu od vás očakávať vaši klienti?

Robíme BEYOND marketing, ktorý má výrazný presah do obchodu, ale aj produktov, služieb či nastavení procesov na strane klientov. Vieme byť partnerom, ktorý otvára oči, ale aj prináša riešenia. Nerobíme marketing, aby vyhrával súťaže, ale aby slúžil obchodným cieľom klienta. Sme jednotkou na trhu real estate marketingu (viac ako 60 RE projektov v SR aj mimo SR). Našim klientom poskytujeme in-house digitálnym oddelením vyvinuté analytické automatizované tooly a systémy ako parser.sk či fred.sk.

 

S: Váš top projekt 2022?

 

Klient: MEDANTE Clinic

 

Zadanie: Strategicky nastaviť a realizovať komunikáciu spoločnosti, ktorá potrebuje pri limitovanom budgete zvládnuť výrazný skokový nárast poskytovaných služieb, personálnych kapacít a s tým súvisiaci požadovaný niekoľkonásobný nárast počtu platiacich klientov.

 

Insight a riešenie: Vďaka beyond marketingovému prístupu sme na základe detailnej analýzy silnej konkurencie v healthcare businesse správne zadefinovali diverzifikačnú stratégiu klienta ako polikliniky celostnej medicíny v kombinácii s hlavnou témou komunikácie – udržateľné zdravie. Rebrandovali a repozicionovali sme značku tak, aby sme vedeli úspešne selektívne komunikovať na niekoľko B2E, B2C aj B2B cieľových skupín paralelne. Zavádzame viacero automatizovaných systémov do komunikácie s využívaním prvkov AI s priamou podporou obchodných výsledkov klienta.

 

Výsledky: Výrazne prekročené očakávania až tak, že sme viaceré časti komunikácie museli utlmovať, aby nedochádzalo k „prehriatiu“ obchodného oddelenia. Na maximálnej dôvere postavená symbióza manažérsky zvládnutých náročných procesov skokového rastu na strane klienta a dosahovaných marketingových a obchodných cieľov na strane agentúry.