Najdôležitejšie vplyvy na reklamu 2020 a aký bude rok 2021
Najdôležitejšie vplyvy na reklamu 2020 a aký bude rok 2021

S:  Akú udalosť (okrem pandémie) považujete za najdôležitejšiu, ktorá ovplyvnila vývoj v reklamnom segmente v roku 2020?

Pandémia je „len“ silným akcelerátorom očakávanej „normálnej“ ekonomickej recesie. Samozrejme, ak by nebola pandémia, zmeny by nastávali, ale nie také prudké. Súbežne s týmito dvoma faktormi prebieha aj výrazná digitálna transformácia naprieč väčšinou odvetví. 

S:  Čo vás v roku 2020 sklamalo a čo naopak potešilo v slovenskej reklame?

Nepovedal by som, že sklamal, skôr prekvapil postoj viacerých subjektov, ktoré komunikáciu v prvej vlne postavili na selfprome o súdržnosti a vzájomnej pomoci, pričom reálne skutky výrazne zaostávali za intenzitou, akou svoje postoje komunikovali. S odstupom času tak veľa vecí vyznieva oportunisticky a viac ako pozérstvo. Naopak, veľmi ma potešila reakcia prevažnej väčšiny našich klientov (ale určite aj mnohých iných agentúr), ktorí hneď od začiatku celej pandémie dokázali situáciu vnímať ako fakt, nevyplakávať, spoliehať sa na svoje schopnosti a pochopenie celej situácie, ktorej sa treba prispôsobiť a ak je to možné, hľadať v nej príležitosti a nové ciele.

S:  Čo bude najdôležitejšie v slovenskej reklame budúci rok?

V prvom rade netreba očakávať, že zmenou čísla v kalendári sa všetko vráti do starých koľají. Určite bude pokračovať odklon od „nice to have“ riešení smerom k riešeniam s čo najlepším dosahom na obchodné výsledky. Na ústupe sú a budú, nielen kvôli neistote vývoja situácie, dlhodobé riešenia a bude stále rásť krátkodobý rýchlo merateľný projektový marketing. Technologické zmeny v rámci digitálnej transformácie akcelerované pandémiou prinesú pôvodne neplánované, zásadne organizačné zmeny vo fungovaní malých aj veľkých spoločností. Zrušia sa niektoré pozície, vzniknú nové, bude veľký tlak na automatizáciu (aj) marketingu a pridanú hodnotu dodávateľov aj agentúr.

S:  Pod ktorú zahraničnú reklamu tohto roka by ste sa chceli podpísať a prečo?

To, čo ma v roku 2020 asi najviac zaujalo, by som nenazval reklamou, ale skôr udalosťou, respektíve následným reťazcom udalostí, ktoré vytvorili silnú tému. Black Lives Matter a jeho celkový dosah na komunikáciu množstva značiek po celom svete je príkladom, ako dokážu niektoré lokálne udalosti, ktoré sa udejú v istom čase, na istom mieste a v istej spoločenskej atmosfére, v dnešnom globalizovanom svete výrazne ovplyvniť priamo aj nepriamo nielen reklamný segment, ale celý chod našej globalizovanej spoločnosti.

S:  Čo je pre vašu agentúru top udalosťou v 2020?

Som nesmierne hrdý na celý tím 2Create, ako sme v prvej vlne nevyplakávali, ale zareagovali sme na celkovú situáciu veľmi proaktívne. Individuálne sme riešili zásadné zmeny nielen v marketingovej komunikácii klientov a zintenzívnili viaceré projekty digitálnej transformácie, ale naša práca mala presah do obchodnej politiky či nastavení produktov a služieb našich klientov. „Len“ sme tak potvrdili dôležitosť našej filozofie BEYOND marketingu a potreby pridanej hodnoty agentúry ako partnera a nielen ako vykonávača pokynov.

S:  Najvýznamnejšie zmeny, ktorými vaša agentúra prešla v 2020?

Technicky neboli potrebné zásadné zmeny, pretože už dlhodobo máme nastavený systém tak, aby sme celá agentúra vedeli pracovať homeoffice. Posilnili sme náš tím digitálneho vývoja, digitálnych accountov a social. Samozrejme, došlo k zásadným zmenám nastavenia mediamixov, čo si vyžadovalo aj zmeny úloh a nastavení niektorých pozícii. A žiaľ, výrazne sme skrátili bazénovú a grilovaciu sezónu :)

S:  Akú novinku, riešenie, zmenu vo fungovaní ste priniesli v 2020?

Celý rok 2020 sa nesie v znamení reálnych riešení pre našich klientov v duchu našej filozofie BEYOND marketingu. Viaceré projekty custom riešení najmä v oblasti digitálnej transformácie a automatizácie nám vytvorili priestor na vytváranie aj štandardizovaných riešení – napr. Developerského Cloudu, čo je CRM pre developerov s prepojením na mnohé MarTech riešenia. Úspešne sme dotiahli aj vývoj niektorých subčastí nášho automatizovaného 24/7 monitoringu nekoherentných dát – parser.sk, vďaka ktorému dnes realizujeme strategické projektové a obchodné poradenstvo pre viacerých developerov. Pri viacerých klientoch sme tiež spustili nové služby ALAS (After Launch Analytic Services) a ALWES (After Launch Web Services).

S:  Váš naj projekt 2020?

Klient: Orange Slovensko
Termín realizácie: 4Q_2020
Zadanie: Spracovanie HR kampane v súvislosti s covidovou situáciou
Cieľ: Prezentovať Orange ako globálnu spoločnosť, ktorá sa však dokáže veľmi rýchlo prispôsobiť rôznym situáciám v prospech zamestnancov.
Insight: Orange sa zmenil. Hybnou silou zmien, resp. ich urýchľovačom bola práve situácia s pandémiou.
Riešenie: Zvolili sme veľmi autentickú formu spracovania posolstva. V jednotlivých formátoch komunikujeme, aký vplyv má situácia na chod firmy, na zamestnancov a na všetky procesy. Message odovzdávajú priamo zamestnanci a externí spolupracovníci. Projekt je súčasťou HR komunikácie, no zároveň poskytuje pohľad na fungovanie veľkého zamestnávateľa, ktorý sa veľmi flexibilne musel prispôsobiť situácii a dokáže kombinovať silné zázemie globálnej spoločnosti s miestami až mindsetom startupu.