Všetky cesty vedú na (developerský) web: Takto ho robíme my
Všetky cesty vedú na (developerský) web: Takto ho robíme my

Web je korunou developerského marketingu. Ak ako klient zvažuješ, či bude tá koruna zo zlata alebo z papiera, mysli na to, že ide o miesto, na ktoré odkazujú predajcovia, bannery, billboardy, PR články... VŠETKY komunikačné kanály vedú na web. Jeho špičková úroveň je preto must-have.

Web je ťažiskovým priestorom, kde prebieha konverzia na potenciálneho klienta, čo je v prípade tak zásadnej investície ako kúpa bytu skutočne big deal. Každý klik, každá sekunda strávená na developerskom webe môže byť tým zlomovým momentom, kedy sa váhanie preklopí do rozhodnutia.

Máme jasno v ceste návštevníka od jeho príchodu až po posun na level potenciálneho klienta, pri čom sa opierame aj o vlastné analýzy správania používateľov. Práca na vyše 400 weboch (z toho 40 developerských) nás naučila lepšie predvídať a strategickejšie plánovať. Ako sme to dokázali? Sleduj. Bude to dlhé, ale informačne šťavnaté čítanie.

Kde majú iní šablóny, my máme know-how

Nepoužívame šablóny tretích strán, grafické ani programátorské. Nepoužívame ani open source systémy zlepené z chatrných komponentov do ešte chatrnejších celkov, pomalé, plné balastu, náchylné na vírusy a úniky dát. Naše riešenia sú na mieru, od nuly, či už ide o grafický návrh alebo texty. Custom-made riešenia sú nevyhnutné pre vytvorenie špičkového webu, ktorý predáva.

Naše weby definuje vysoká funkčnosť, modulárnosť, bezpečnosť, jednoduchosť, rýchla implementácia úprav a jedna zásadná pridaná hodnota – sme MARKETÉRI, a to je game changer.

Na rozdiel od freelancerov a čisto programátorských agentúr sa na web pozeráme aj očami marketérov a predajcov, čo sa odráža na kvalite contentu, rozložení webu, vedie k zvýšeniu konverzií a následne k predaju projektu. Okrem tvorby webu riešime aj komplexnú marketingovú podporu - realizujeme analýzy, stratégie, obchodné poradenstvo, kreatívne koncepty, správu sociálnych sietí, performance kampane, natívny marketing, OOH, printy, tlačoviny, vizualizácie, 3D prehliadky či mystery shoppingy – sme teda schopní pokryť celý marketing developerského projektu, s presahom na predaj a s využitím dát z nášho nástroja Parser (www.parser.sk).

Zodpovednosť za výsledky predaja projektu sa tak netriešti medzi grafičku, programátora na voľnej nohe, PPC agentúru a X ďalších zainteresovaných strán, je iba na nás. Tým dosiahneme synergiu celej komunikácie a svižnejšie zapracovávanie zmien.

Čo od nás a našich webov môžeš čakať? (Skoro) zázraky

A/B testovanie funkcionalít

Vo väčšine prípadov to riešime tak, že polovici návštevníkov danú funkcionalitu/obsah zobrazíme a polovici nie. Sledujeme, aký vplyv to má na základné analytické metriky či počet konverzií. Vieme tak napríklad povedať, že funkcionality, ktoré popisujeme nižšie, majú za následok 50 – 300 % nárast konverzií (vygenerovaných leadov) a to už stojí za implementáciu.

Rozdeľovanie obsahu medzi návštevníkov riešime aj pri opakovaných návštevách – ak niekto príde na náš web prvýkrát, je zrejmé, že o našom projekte veľa nevie. Preto mu zobrazujeme informácie o projekte a jeho benefitoch vyššie, prioritnejšie. Ak už je na našom webe tretí-štvrtýkrát, zobrazíme mu na titulke vyššie napr. výberovník bytov, nech sa nemusí predierať cez informácie, ktoré už videl.

Analýza a vyhodnocovanie 

Špičkové spracovanie webu je VEĽMI dôležité aj pri následnom analyzovaní a vyhodnocovaní správania používateľov. Veľakrát sme videli weby, na ktorých chýbali samostatné url adresy pre jednotlivé byty. Takto nikdy nezistíte, koľko ľudí kliká na byty, ako dlho si ich návštevníci prezerajú, koľko bytov si pozrú za 1 návštevu, akú izbovosť majú pre návštevníka najzaujímavejšie byty...

Heatmapy

Vizuálne zobrazenie, kam používatelia klikajú, sú nadstavbou štandardných analytických nástrojov vo forme čísiel – pri heatmape doslova vidíme na obrázku, kam používatelia klikajú. Najklikanejšie „hot“ miesta sú najsvetlejšie. Z heatmapy 3D výberovníka bytov tak raz-dva zistíme, o čo záujem je a o čo nie. Okrem toho uvidíme, keď používatelia klikajú na časť, ktorá klikateľná nie je (čo inak ako z takejto heatmapy nezistíme) a vieme tak zobraziť potrebnú informáciu – ak napríklad klikajú na výberovníku na ďalšiu fázu predaja, ktorá nie je prístupná, môžeme zobraziť formulár a získať tak lead, ktorý šikovný obchodník pretaví na klienta.

 

 

Rozšírené funkcionality

Viac interaktívnych prvkov = väčší záujem = viac času, ktorý tvoj potenciálny klient strávi na webe = väčšie stotožnenie sa s projektom. Toto je cieľom rozšírených funkcionalít – pár z nich rozoberieme nižšie, robíme toho ale oveľa viac. Pri niektorých sme sa inšpirovali z iných segmentov – z e-shopov, booking systémov a podobne. Predpokladali sme, že keď to funguje tam, musí aj na developerských weboch a mali sme pravdu. Intuícia nás nezradila, ani keď sme začali robiť responzívne developerské weby v časoch, keď nikto neveril, že si budú ľudia kupovať byty cez telefón – a v súčasnosti máme na niektorých projektoch vyše 50 % konverzií a prístupov z mobilných zariadení.

Porovnávanie bytov

Keď sme asi pred 6 rokmi presvedčili klienta na túto funkcionalitu, nebol na slovenskom trhu jediný web, kde sa dali porovnávať byty. V súčasnosti ho už má skoro každý – porovnať si pôdorysy a parametre dvoch bytov vedľa seba šetrí čas, používateľ sa nemusí stále preklikávať do cenníka a výsledok môže pohodlne poslať na e-mail, čím (pri správnej formulácii) získame kontakt na ďalšiu komunikáciu alebo predaj.

 

 

Rozšírená filtrácia bytov

Pre zjednodušenie filtrácie sme vymysleli rozšírený filter – namiesto zvolenia iba 1 možnosti pri každom parametri si môže používateľ vybrať viac kombinácií – napr. 2- aj 3-izbové byty. Takto vznikajú rôzne kombinácie parametrov, ktoré potenciálnym klientom zjednodušujú prácu s cenníkom – návštevník strávi na webe viac času, keďže nie je frustrovaný z preklikávania sa v dlhej tabuľke, aby našiel, čo potrebuje.

 

Obľúbené byty

Ďalšia z funkcionalít, inšpirovaných inými segmentmi, ktorá perfektne funguje na developerských weboch. Používateľ si môže poukladať byty do zoznamu obľúbených, aby k nim mal lepší prístup pri ďalšej návšteve.

Výborným rozšírením sú notifikácie pri obľúbených bytoch – používateľ zadá telefónne číslo, na ktoré mu pri zmene parametrov (ako cena alebo stav) príde SMS. Potenciálny klient takto získava nástroj, ktorý mu zjednoduší prehľad a predajca získava kontakt, ktorý môže využiť pri komunikácii. Ďalší rozmer je v pripomínaní projektov – v ére desiatok podobných projektov môže potenciálny klient na svoj „love“ projekt rýchlo zabudnúť. Esemesky mu ho pripomenú.

 

 

Odporúčané byty a rozšírenie detailu bytu

Podstránku s detailom bytu nevnímame iba ako posledný krok v ceste návštevníka po webe, kde zanechá lead a končí. Máme niečo lepšie. Ak sa mu ten-ktorý byt nepozdáva, ponúkneme mu ďalšie alternatívy. Takto vieme pod parametrami aktuálneho bytu zobrazovať ďalšie byty na rovnakom podlaží, podobné byty z pohľadu výmery, ceny či izbovosti. Používateľovi ušetríme ďalšie kroky, aby sa nemusel vracať na cenník alebo 3D výberovník a podsunieme mu niečo, čo by ho mohlo zaujímať. Výsledkom je opäť dlhší čas strávený na webe a viac leadov.

 

Kategorizácia bytov

Na uľahčenie orientácie delíme byty vo vybraných projektoch do „ľudskejších“ kategórii. Používateľ tak hneď vidí benefit bytu (City View) alebo má predstavu o rozmere a cene (Pre slobodné duše). Podľa kategórií je možné aj filtrovať, čím opäť zjednodušujeme prácu s cenníkom (potenciálny klient nemusí filtrovať izbovosť, cenu a rozmer – stačí, keď zvolí kategóriu Pre slobodné duše).

 

Virtuálna prehliadka

Väčšina projektov v čase predaja ešte len začína so stavbou, potenciálny klient má preto často problém predstaviť si hotový byt. Pre takéto prípady pripravujeme pre naše weby virtuálnu realitu alebo jej jednoduchšiu, no stále efektívnu alternatívu – virtuálnu prehliadku. Používateľ sa buď na počítači alebo na mobile vie pohybovať v byte/bytoch v 3D priestore. Môže dokonca použiť aj 3D okuliare, prehliadku vieme napojiť napríklad na XBOX. Zatiaľ čo pri virtuálnej realite ja realizácia zložitejšia, vyžaduje náročné modelovanie a renderovanie, vytvorenie virtuálnej prehliadky zaberie podstatne menej času. A pomer cena/výkon tiež poteší.

Detail bytu

Toto je jedna z kľúčových podstránok webu, kde prebieha najväčšie množstvo konverzií. O to dôležitejšie je zabezpečiť dobré meranie, aby sme výsledky analýz mohli zapracovať do ďalšej komunikácie alebo upravovať web. Zaujíma nás aj toto: Koľko ľudí si pozrelo detail bytu? Koľkí si stiahli PDF? Koľkí prejavili záujem? Koľkí strávili na podstránke bytu iba pár sekúnd? Tieto a oveľa viac ďalších metrík nám dáva možnosť zistiť, či máme dobrý web, či sa v ňom používateľ nestráca, ale aj či nemáme vysoké ceny, zlé dispozície alebo menej atraktívne byty.

 

Online rezervácia bytu

Jedným z našich developerských klientov je aj spoločnosť ITB Development, s ktorou sa nám podarilo rozbehnúť inovatívny projekt, aký na Slovensku doposiaľ nikto nezrealizoval. Zmodernizovali sme spôsob, ako uľahčiť záujemcom o bývanie proces kúpy.

Posunuli sme developerský marketing na nový level a vyvinuli aplikáciu, ktorá umožní „vyklikať si“ vyhliadnutý byt bez toho, aby používateľ musel zložiť nohy zo stola. Služba, ktorú sme s klientom kresali k dokonalosti takmer pol roka, dovoľuje potenciálnemu záujemcovi „uzamknúť“ si byt pre seba ešte pred podpisom zmluvy. Po záväznej objednávke sa automaticky vyradí byt z celkovej ponuky pre iných klientov, keďže v systéme a na webovej stránke sa objaví ako rezervovaný.

E-shop sme spustili v polovici marca 2018 a pilotným projektom s touto netypickou formou zákazníckeho servisu sa stali Čerešne living. Prakticky od začiatku fungovania sa e-shop stretol s pozitívnym prijatím a počet online rezervovaných bytov sa dnes už blíži k trojciferným číslam.

K cieľovke sa nám podarilo dostať odkaz, že existuje „user-friendlier“ alternatíva k administratívne pomerne náročnému procesu získavania bytu. A náš klient si upevnil reputáciu developera, ktorý sa suverénne hýbe nielen vo svete realít, ale aj technológií.

Máš pocit, že sme ťa zahltili informáciami? Toto je len taký vlažný úvod. Ak chceš zistiť, ako pracujeme a kam dokážeme dostať tvoj (nielen developerský) projekt, odváž sa ozvať sa!